1. Karnet na miesiąc wynosi 150,00 zł. Pojedyncze wejście 60 min / 50,00 zł.

2. Płatności przyjmowane są na pierwszych zajęciach w miesiącu. Później koszt zajęć wzrasta o 10,00 zł.

3. Płatności można dokonać na zajęciach lub przelewem na konto AstroDance:

ING 18 1050 1559 1000 0023 2503 7451 z dopiskiem: KURS TAŃCA.

4. Nieobecności można odrobić w czasie trwania bieżącego lub następnego miesiąca przy wykupionym karnecie na bieżący miesiąc.

5. Nie zwracam nie zrealizowanych karnetów.

6. Na rezygnację z zajęć jest 30 dni w formie pisemnej sms: REZYGNUJĘ, do 5. bieżącego miesiąca.

7. W przypadku nagłej rezygnacji, uczestnik zajęć płaci 50% wartości karnetu.

Oświadczam, że zapoznałam się z ofertą, regulaminem i cennikiem Szkoły AstroDance i będę go przestrzegać.