1. Karnet na miesiąc wynosi 120,00 zł. Pojedyncze wejście 60 min / 40,00 zł.

2. Płatności przyjmowane są na pierwszych zajęciach w miesiącu. Później koszt zajęć wzrasta o 10,00 zł.

3. Płatności można dokonać na zajęciach lub przelewem na konto AstroDance:

ING 18 1050 1559 1000 0023 2503 7451 z dopiskiem: Imię, nazwisko

4. Nieobecności można odrobić w czasie trwania bieżącego lub następnego miesiąca przy wykupionym karnecie na bieżący miesiąc.

5. Nie zwracamy nie zrealizowanych karnetów.

6. Przystąpienie do zajęć równoznaczne jest z akceptacja Regulaminu i Cennika.