Cel:
Nauka choreografii. Technika i praca z woalem, wydobycie gracji, elastyczności, zwiększenie koordynacji ruchowej.
Termin:

…..2024r
Koszt:
Cena: 100,00 zł / os.
Miejsce:

Szczecin, ul.Korzeniowskiego 7
Potrzebny:

Wygodny strój do tańca, woal i dobry humor.
Płatność:

Można dokonać na zajęciach lub przelewem na konto AstroDance
ING 18 1050 1559 1000 0023 2503 7451
z dopiskiem: Imię, nazwisko.
Zapisy, kontakt:
783-90-40-90, e-mail: astrodance@wp.pl